five by five
24 February 2010 @ 08:23 pm
fic: bajka o tym, co mogło się zdarzyć (chuck, chuck/bryce)  
Tytuł: Bajka o tym, co mogło się zdarzyć
Fandom: Chuck
Pairing: Chuck/Bryce, wspomniane Sarah/Bryce
Spoilery: do końca drugiego sezonu
Wordcount: 3516
A/N: fic napisany na pornobicie na [livejournal.com profile] multifandom_pl, prompt: Richard Siken - Snow and Dirty Rain (Explaining will get us nowhere. I was away, I don’t know where, lying on the floor, pretending I was dead. etc.)

dla [livejournal.com profile] lunatics_word, która chciała angsta bez szczęśliwych momentów


paryż jest przereklamowany. )
 
 
place: my brain. not a good sign.
music: Natalie Merchant - 07. The Ballad of Henry Darger | Powered by Last.fm
mood: tired