juana_a: ([fb] real madrid: hala madrid!)
five by five ([personal profile] juana_a) wrote2010-07-07 11:49 pm

\o/Dear Spain,

THANK YOU SO FUCKING MUCH!!!

Nanana, I've got like million liter of adrenaline in my veins.

\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/
ext_463033: (johnny&stephane laugh)

[identity profile] eiirene.livejournal.com 2010-07-07 09:54 pm (UTC)(link)
IDC about football, but YAY, YOU HAVE A SKATING MOOD THEME! XDDD
ext_463033: (stephane let the good times roll)

[identity profile] eiirene.livejournal.com 2010-07-07 09:56 pm (UTC)(link)
d'awwwwwwwwwww :D

[identity profile] sheillla.livejournal.com 2010-07-07 10:00 pm (UTC)(link)
\o/

[identity profile] manarai.livejournal.com 2010-07-07 10:24 pm (UTC)(link)
A ja tak strasznie kibicowałam Niemcom.
Hiszpańskie-reprezentacyjne wydanie piłki kopanej jest dla mnie zupełnie nieatrakcyjne wizualnie i nielogiczne organizacyjnie. (I w ogóle to w pierwszej połowie do szatni powinien być karny!) No ale - wynik jest wynik, a ja już niestety jestem za stara, żeby porażkę Niemców odbierać jako tragedię narodową... Ale przykro, no.