07 July 2010 @ 11:49 pm
\o/  


Dear Spain,

THANK YOU SO FUCKING MUCH!!!

Nanana, I've got like million liter of adrenaline in my veins.

\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/
 
 
mood: ecstatic
place: home
 
 
( Post a new comment )
eiirene: johnny&stephane laugh[identity profile] eiirene.livejournal.com on July 7th, 2010 09:54 pm (UTC)
IDC about football, but YAY, YOU HAVE A SKATING MOOD THEME! XDDD
(Reply) (Thread) (Link)
bruce's personal assistant: [fs] Johnny: he's outrageous[identity profile] juana-a.livejournal.com on July 7th, 2010 09:55 pm (UTC)
lol XD

no, mam <3
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
eiirene: stephane let the good times roll[identity profile] eiirene.livejournal.com on July 7th, 2010 09:56 pm (UTC)
d'awwwwwwwwwww :D
(Reply) (Parent) (Link)
[identity profile] sheillla.livejournal.com on July 7th, 2010 10:00 pm (UTC)
\o/
(Reply) (Link)
[identity profile] manarai.livejournal.com on July 7th, 2010 10:24 pm (UTC)
A ja tak strasznie kibicowałam Niemcom.
Hiszpańskie-reprezentacyjne wydanie piłki kopanej jest dla mnie zupełnie nieatrakcyjne wizualnie i nielogiczne organizacyjnie. (I w ogóle to w pierwszej połowie do szatni powinien być karny!) No ale - wynik jest wynik, a ja już niestety jestem za stara, żeby porażkę Niemców odbierać jako tragedię narodową... Ale przykro, no.
(Reply) (Link)